Přihlásit
header 1000 kapital

Firmy nabírají stále více

Firmy nabírají stále více

Aktuální výsledky ManpowerGroup index trhu práce jsou nejoptimističtější předpovědí pro druhé čtvrtletí za celou historii průzkumu v ČR od roku 2008. Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2017.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2017 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2017 optimistické náborové plány. 8 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 86 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2017 hodnotu + 6 %.

„Během posledních dvou let se trh práce změnil, a to ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší v Evropě, poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a ve velkých městech a průmyslových oblastech je kritický nedostatek vhodných pracovníků. Aktuální výsledky ManpowerGroup index trhu práce jsou nejoptimističtější předpovědí pro druhé čtvrtletí za celou historii průzkumu v ČR od roku 2008 a náborový optimismus panuje ve všech sektorech kromě zemědělství. Mezi nejhůře obsaditelné pozice už nepatří pouze specializované technické profese, ale firmy nemohou najít dostatek výrobních dělníků a skladníků,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnání organizací podle velikosti
V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejsilnější aktivní náborové prostředí s Čistým indexem trhu +24 %. Střední podniky předpovídají náborové plány s Indexem +12 % a malé podniky +10 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí skromnější náborové prostředí s Indexem +5 %.

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v devíti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Doprava, skladování a komunikace s Čistým indexem trhu práce +17 % a Stavebnictví s Indexem +14 %, dále Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody +11 %. Čistý index trhu práce ve výši +7 % hlásí Velkoobchod a maloobchod, Těžba nerostných surovin a Zpracovatelský průmysl. Pokles počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem -7 %.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Příznivé náborové prostředí hlásí Morava s Čistým indexem trhu práce +14 %. Zaměstnavatelé v Čechách očekávají náborové plány s hodnotou Indexu +4 % a v Praze +1 %.

V porovnání s předchozím čtvrtletím se Index zvýšil ve dvou ze tří regionů. Index na Moravě výrazně posílil o 14 procentních bodů a v Praze o 3 procentní body. Náborové plány v Čechách zůstávají relativně nezměněny.

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro druhé čtvrtletí ukazují, že zaměstnavatelé ve 39 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Nabídka pracovních příležitostí zůstává podobná jako v předchozím čtvrtletí a vypadá to, že zaměstnavatelé ve většině zemích a oblastech jsou spokojení se současnou úrovní počtu zaměstnanců, případně plánují mírné zvýšení a sledují vývoj na trhu. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v 17 ze 43 zemí a oblastí očekávají posílení náborových plánů, v 15 snižování a v 11 beze změny. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku hlásí mírný nárůst počtu pracovních sil zaměstnavatelé ve 25 zemích a oblastech, pokles v 14 a beze změny zůstává ve třech**. Nejsilnější Index hlásí Tchaj-wan, Japonsko, Slovinsko a Indie, nejslabší Brazílie, Itálie, Belgie a Švýcarsko.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 13. června 2017.
O průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 2. kvartál roku 2017 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v druhém čtvrtletí 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Průzkum „ManpowerGroup Index trhu práce“ se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí.
Průzkum probíhá již více než 50 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování více než 58 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 43 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce nyní probíhá v těchto 43 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Guatemala, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA a Velká Británie. Projekt odstartoval ve Spojených státech a Kanadě v roce 1962 a v roce 1966 se zapojila také Velká Británie. V roce 2002 se připojují Mexiko a Irsko, o rok později pak dalších 13 zemí. Nový Zéland se přidává v roce 2004, Čína, Indie, Švýcarsko a Tchaj-wan v roce 2005 a Argentina, Peru, Kostarika a Jihoafrická republika v roce 2006. V roce 2008 se do projektu zapojují i Česká republika, Guatemala, Kolumbie, Polsko, Rumunsko a Řecko, v roce 2009 Maďarsko a Brazílie, v roce 2010 Panama, pro rok 2011 Bulharsko, Izrael, Slovensko, Slovinsko a Turecko, v roce 2012 Finsko a v roce 2016 Portugalsko.

Více informací o průzkumu a detailní výsledky za všechny země najdete na stránkách www.manpowergroup.com v sekci Research Center nebo na www.manpowergroup.cz/index-trhu-prace.php

O společnosti ManpowerGroup
Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je téměř 70 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management®, pomáhá 400 000 klientům v 80 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků a více než 600 000 uchazečům zajistí odpovídající práci. ManpowerGroup byla v roce 2016 již po šesté jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru.

Více informací o tom, jak vám ManpowerGroup může pomoci uspět, najdete na www.manpowergroup.com.

ManpowerGroup v České republice
V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2016, díky své síti 25 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců.

Více informací o společnosti ManpowerGroup naleznete na www.manpowergroup.cz.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha