Přihlásit
header 1000 kapital

Přichází Doritos. Následujte cestu trojúhelníku!

Když jde o nachos, je Doritos světovou jedničkou. Co ale stojí za takovým úspěchem?


Kromě skvělé chuti je to také odvážný marketing a schopnost proměnit ikonické
křupnutí v kulturní fenomén.


Doritos jsou dostupné v 60 zemích a teď konečně přichází i na český trh. A ve velkém
stylu. „Česká republika byla chybějícím kouskem skládačky, pro jehož doplnění jsme
čekali na ten správný okamžik. Věříme, že tento okamžik nyní nastal, a těšíme se na to,
až si čeští spotřebitelé zamilují naše produkty,“ uvedl Saša Radeta, Senior Brand Manager
společnosti PepsiCo.


Značka Doritos je známá svým inovativním přístupem. Díky tomu si nachází stále nové
a nové fanoušky. Zákazníci v České republice budou moci ochutnat absolutní světový
bestseller Nacho společně s příchutěmi Sweet Chilly a Hot Corn pro všechny odvážlivce,
kteří se nebojí výzev. Ovšem to je teprve začátek. Společnost PepsiCo totiž plánuje
představit další druhy svých nachos.


Vstup značky na český trh byl podpořen dvoufázovou komunikační kampaní. V první
teasingové části se po celé Praze objevily reklamní plochy, které zobrazovaly záhadné
desatero neobvyklých přikázání. To okamžitě zaujalo pozornost zejména mladší
generace i influencerů jako Paulie Garand, Adam Mišík nebo Refew. Závěrečné, desáté
přikázání odhalilo značku Doritos a začátek druhé reveal fáze kampaně.


Ta vyvrcholila exkluzivním a limitovaným hudebním eventem v pražském kostele Sacre
Coeur. Na akci ve znamení trojúhelníku vystoupili NobodyListen, Annet X a další. Večer
byl zakončen velkolepou laserovou show Davida Vrbíka.

Příchod Doritos do Česka signalizuje větší angažovanost na evropských trzích.
Doritos lze už od září koupit ve velkých potravinových řetězcích a v online
supermarketech.

Sodexo Zaměstnavatel roku 2023: Celostátní vítězové

  1. ročník Zaměstnavatele roku, nejprestižnější soutěže pro zaměstnavatele v ČR, zná své vítěze. Po sedmi akcích v regionech, na nichž byly oceněny firmy ze všech 13 krajů a Prahy, si pomyslné celorepublikové zlaté medaile odnesly společnosti Shell Czech Republic, Orlen Unipetrol a ČEZ.


Skupinové foto oceněných, foto: Klub zaměstnavatelů

„Blahopřeji všem celostátním i regionálním vítězům. Chtěl bych ale ocenit všechny firmy, které se do soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku zapojily a také ty, které se starají o své zaměstnance. V dnešním nestabilním světě, kdy se věci mění rychleji, než jsme si ještě před třemi, čtyřmi lety dokázali představit, je to velmi náročné,“ komentuje výsledky Jan Michelfeit, marketingový ředitel Sodexo Benefity, generální partner soutěže.

Zástupci firem, které obsadily čelní příčky, to vidí velmi podobně: „Ve společnosti Shell je budování firemní kultury důležité pro zajištění spokojenosti zaměstnanců. Benefity, které nabízíme, odpovídají našim firemním hodnotám a hrají významnou roli v naší firemní strategii. Daňový aspekt je pro nás sice důležitý, ale celkovou koncepci benefitů zásadně neovlivňuje,“ řekla při přebírání ocenění Barbora Janasová, HR manažerka pro Českou a Slovenskou republiku a potvrdila potřebu reagovat na měnící se požadavky zaměstnanců: „Prioritou je rodinný život našich zaměstnanců, a proto jim vycházíme vstříc flexibilními formami práce a nadstandardními podmínkami pro mateřskou a otcovskou dovolenou. Důležitými oblastmi jsou také prevence zdraví a podpora zaměstnanců v náhlých nepříznivých životních situacích. Snažíme se být nápomocni také při plánování a zajišťování jejich budoucnosti. Zároveň aktivně pracujeme na tom, abychom byli organizací, která patří mezi celosvětové lídry v oblasti diverzity a inkluze.“ 

Že je péče o zaměstnance klíčovým faktorem, potvrdil i Michał Chmiel, personální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol: „Neustále se snažíme péči o naše zaměstnance rozvíjet a přicházet s novými nápady. Sbíráme také podněty od zaměstnanců a nebojíme se inspirovat u jiných firem. Poskytujeme množství nadstandardních benefitů a příspěvků a naši zaměstnanci na všech pozicích a v každém věku mají široké možnosti kariérního i osobnostního rozvoje, přičemž klademe důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Důležitým prvkem je také stabilita a finanční zázemí naší skupiny. V oblasti náboru se nám osvědčilo motivovat stávající zaměstnance nadstandardní finanční odměnou za doporučení otevřené pozice známým. V současnosti tímto způsobem dokážeme obsadit přes 70 procent pozic.“

V kategorii nad 5 000 zaměstnanců si z Nových Butovic odnesla vítězné vavříny společnost ČEZ. Při přebírání ocenění Josef Lejček, ředitel personalistiky vyzdvihl pestrost benefitů, jimiž se jako firma snaží uspokojit potřeby zaměstnanců: „Nabídka benefitů v rámci Skupiny ČEZ odráží širokou škálu pracovních pozic a preferencí našich pracovníků: je koncipována tak, aby si z ní vybral opravdu každý. Nelze tedy určit, jaký benefit je pro naše zaměstnance ten „hlavní“ – každý člověk upřednostňuje něco jiného, navíc preference benefitů se pružně proměňují i podle toho, v jaké životní situaci se zaměstnanec zrovna nachází. Rádi bychom pestrost našich benefitů zachovali i do budoucna. Případné úpravy zaměstnaneckých benefitů v souvislosti s navrhovanými daňovými změnami budou předmětem kolektivního vyjednávání.“

Počtvrté byl letos vyhlášen také Férový zaměstnavatel s dobrou atmosférou, který vychází z hodnocení samotných zaměstnanců na webu atmoskop.cz. Nechyběla ani Cena personalistů za nejlepší HR projekt, Cena za ochranu zdraví a Kantýna roku.

Letošní ročník shrnul po dekorování vítězů Pavel Hulák z Klubu zaměstnavatelů, který je zakladatelem a organizátorem soutěže: „Těší nás meziroční nárůst přihlášených firem o téměř 50 % a odevzdaných dotazníků o celou třetinu. Trendem letošních výsledků je dominance firem z oboru energetiky a pohonných hmot, které obsadily první místa ve třech hlavních kategoriích.“

 

Sodexo Zaměstnavatel roku 2023

Kategorie do 500 zaměstnanců

  1. Shell Czech Republic a. s.
  2. Lenovo Technology B.V. organizační složka
  3. Aspironix s. r. o. 

 

Kategorie do 5000 zaměstnanců

  1. ORLEN UNIPETROL RPA, s. r. o.
  2. SAZKA a. s.
  3. Mondi Štětí a. s. 

 

Kategorie nad 5000 zaměstnanců

  1. ČEZ, a. s.
  2. Škoda Auto a. s.
  3. Continental Barum s. r. o. 

 

Férový zaměstnavatel s dobrou atmosférou 2023

Kategorie do 100 zaměstnanců
1. IRESOFT s. r. o.
2. Effectix.com, s. r. o.
3. BILLIGENCE 


Kategorie do 500 zaměstnanců
1. ComAp a. s.
2. CZECH PROMOTION
3. Astotec Automotive Czech Republic s. r. o.

Kategorie nad 500 zaměstnanců
1. GasNet, s. r. o.
2. MSD Czech Republic s. r. o.
3. Člověk v tísni, o. p. s.

 

 

 

 

 

Sodexo v České republice

Sodexo je největším poskytovatelem zaměstnaneckých benefitů na českém trhu. Od roku 1992 v České republice nabízí firmám i institucím služby v oblastech zaměstnaneckých benefitů, motivačních programů a řešení pro veřejnou správu, ať už prostřednictvím elektronických karet a poukázek na stravování a volný čas, dárkových poukázek nebo systému na správu benefitů Cafeteria. Benefity Sodexo využívá 700 000 zaměstnanců a v největší benefitní síti je zapojeno více než 70 000 partnerů, u kterých je možné benefity uplatnit.

Spojit dovolenou a práci, to si přeje rostoucí počet Čechů.

Pro svého zaměstnavatele by rádi alespoň částečně pracovali i ze zahraničí. Tato možnost však s sebou nese celou řadu komplikací. I přes značnou administrativní zátěž ji však nabízí již 44 % zaměstnavatelů z oboru IT a podnikových služeb.

„Plných 43 % zaměstnanců tohoto oboru jsou cizinci, kteří si rádi prodlouží návštěvu rodin ve své domovské zemi a pracují odtud. Častou variantou je pak i spojení dovolené s prací, kdy si zaměstnanci chtějí prodloužit dovolenou a částečně vykonávat práci z místa, kde před tím strávili dny volna,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL. Benefit v podobě možnosti částečné práce ze zahraničí má podobně jako další formy flexibility práce pozitivní vliv na spokojenost a loajalitu zaměstnanců. Z průzkumu ABSL vyplývá, že 33 % center umožňuje svým zaměstnancům práci ze zahraničí v délce 1-30 dnů, 8 % 1-3 měsíce a 3 % déle než 3 měsíce.

„Kromě center IT a podnikových služeb začaly možnost práce ze zahraničí v poslední době nabízet i firmy z oblasti e-commerce a mladé start-upy. Jde o benefit, který je mezi zaměstnanci vítán, a může tedy být zajímavým nástrojem k získání nových uchazečů o práci,“ říká Martin Malo, ředitel personální agentury Grafton Recruitment a Gi Group s tím, že dle aktuálního průzkumu benefitů o tento zájem stojí téměř 90 % zaměstnanců oboru IT a podnikových služeb, z ciziny však může pracovat jen zhruba čtvrtina. Pro zaměstnavatele totiž z umožnění práce ze zahraničí plyne řada administrativních povinností, a to i pokud jde o země Evropské unie. Řada zaměstnavatelů věří, že v této oblasti dojde brzy k zjednodušení pravidel. Z průzkumu ABSL vyplývá, že v takovém případě by benefit v podobě částečné práce ze zahraničí poskytovalo plných 80 % center.

Povinnosti se při práci na dálku ze zahraničí týkají jak zaměstnavatelů, ale i samotných zaměstnanců. „Firma by neměla podcenit možné riziko vzniku stálé provozovny, případnou povinnost registrace pro odvody záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti a s tím související povinnost vést mzdovou evidenci v zahraničí v souladu s lokálními daňovými předpisy. Je tedy důležité sledovat příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, ale i místní legislativu v daňové oblasti,“ vysvětluje Jitka Bašová ze společnosti Deloitte. Vedle daňových předpisů je pak dle ní důležité sledovat i náležitosti vyplývající z pracovněprávních předpisů a problematiku sociálního a zdravotního pojištění. V souvislosti s prací ze zahraničí může totiž vzniknout povinnost odvádět platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění v zemi, ze které zaměstnanec pracuje. Zaměstnanci zase může výkon práce v zahraničí ovlivnit jeho daňové rezidenství. „Zaměstnanec se může stát daňovým rezidentem v zemi, ve které nesídlí jeho právní zaměstnavatel, což má významný vliv na jeho konečné daňové zatížení. Daňové rezidentství ovlivňuje celá řada faktorů, jedním z nich je i celková doba strávená v zahraničí,“ vysvětluje Jitka Bašová. Zejména z tohoto důvodu firmy umožňují práci ze zahraničí na období kratší než 183 dnů, nejčastěji jde o třicet až devadesát dnů za rok.

Jednou z firem, která svým zaměstnancům tento benefit nabízí, je SAP: „SAP v České republice v rámci svého globálního flexibilního pracovního modelu umožňuje zaměstnancům krátkodobou práci ze zahraničí. Samozřejmostí je splnění imigračních a dalších legislativních požadavků. Tento benefit využívají zejména zahraniční zaměstnanci, kteří tak mají například možnost strávit více času s blízkými ve své domovině,“ říká Iveta Chválová, ředitelka SAP Services. Kvůli rostoucímu zájmu zaměstnanců pak tuto možnost zavedlo i výzkumné a vývojové centrum firmy Pure Storage anebo společnost Acamar, která pomáhá firmám stavět a rozvíjet jejich IT týmy. „Našim zaměstnancům umožňujeme pracovat vzdáleně, ať již z různých míst v ČR nebo ze zahraničí. Respektujeme individuální potřeby a zájmy našich zaměstnanců a jejich rodin, které stále méně respektují hranice jednotlivého státu. Práci ze zahraničí nyní omezuje spíše daňová legislativa než technické nebo organizační prostředí,“ říká František Mareth, ředitel společnosti.

Tento benefit je a bude stále populárnější zejména pro mladší generaci pracovníků z generace Z. Právě pro ně je totiž flexibilita a mobilita životním stylem. Nabídka benefitů v této oblasti tedy bude rozhodující při jejich rozhodování o pracovních nabídkách. Potvrzuje to i Andrea Tkačuková, ředitelka organizace Foreigners.cz: „Možnost alespoň částečně pracovat ze zahraničí představuje zejména pro cizince obrovský benefit, a to zejména díky možnosti být blíže rodině a přátelům v zemi svého původu. Dle mého názoru umožnění práce ze zahraničí dává firmám velkou konkurenční výhodu při náboru cizinců.“

www.protext.cz

Čtyři cenné kovy pro ČPP v anketě Pojišťovna roku. Osobností pojistného trhu in memoriam oceněn Jaroslav Besperát.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) uspěla v letošním 22. ročníku ankety Pojišťovna roku, když získala zlato, stříbro a dvakrát bronz ve čtyřech z pěti soutěžních kategorií. Poprvé v historii ankety udělovali organizátoři titul Osobnost pojistného trhu in memoriam, stal se jím dlouholetý šéf ČPP Jaroslav Besperát. Výsledky hlasování  zveřejnila Asociace českých pojišťovacích makléřů.

 

Také letos ČPP zabodovala v prestižní anketě Pojišťovna roku, kde se posuzování kvality služeb jednotlivých pojistitelů tradičně ujímají samotní pojišťovací zprostředkovatelé. Vítězství obhájila ČPP v kategorii Autopojištění, z posledních osmi ročníků si tak už odnesla celkem sedm zlatých ocenění. Stříbrnou příčku obsadila v kategorii Pojištění občanů. A přidala dvě třetí místa v kategoriích Pojištění průmyslu a podnikatelů a Životní pojištění. Na medailových pozicích této nejstarší hodnotitelské soutěže na pojistném trhu se ČPP umisťuje pravidelně.

 

V souladu s tradicí organizátoři rovněž udělili titul Osobnost pojistného trhu za významný počin či aktivitu ve prospěch pojišťovacích zprostředkovatelů a/nebo pojišťovnictví obecně. Poprvé v historii ankety udělovali organizátoři titul Osobnost pojistného trhu in memoriam, stal se jím dlouholetý šéf ČPP Jaroslav Besperát.

 

„Být mezi nejlepšími a oceněnými na medailových pozicích je stále náročnější, protože v pojišťovnictví vládne velmi konkurenční prostředí. O to víc mě těší, že nám se kontinuálně daří. Víme, že dobrá úroveň vzájemné spolupráce s makléři významně přispívá k našim obchodním úspěchům,“ uvedl v souvislosti s vyhlášením výsledků ankety Pavel Wiesner, předseda představenstva ČPP. „Samozřejmostí je pro nás vysoká kvalita servisu, kterou makléřům poskytujeme. Ale k tomu potřebujete tým lidí, na které se můžete spolehnout, rád bych tímto poděkoval také všem našim zaměstnancům,“ zdůraznil Wiesner. „V neposlední řadě velké poděkování patří také Jaroslavu Besperátovi, za to, jakým způsobem vedl ČPP a vybudoval z ní velmi úspěšnou značku. Byl skutečně mimořádnou osobností, výrazně přispěl k rozvoji celého pojistného sektoru,“ doplnil závěrem Pavel Wiesner.

 

Cílem ankety Pojišťovna roku je přispět ke všeobecné kultivaci českého pojišťovnictví a posílit jeho vnímání jako stabilního sektoru tuzemské ekonomiky. Hodnocení pojišťovacích makléřů vychází nejen z podrobné konkrétní znalosti nabízených produktů, ale zejména z bohatých profesních zkušeností s kvalitou služeb každého z pojistitelů. To jsou aspekty, jimiž si anketa za dobu své existence vydobyla vysokou prestiž na celém finančním trhu. Organizátory této odborné soutěže jsou Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci se Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz. Osobní záštitu 22. ročníku ankety Pojišťovna roku udělil Aleš Michl, guvernér České národní banky, která nad pojistným trhem vykonává dohled.

 

ČPP v roce 2022 potvrdila svými výsledky vysokou výkonnost a silné postavení v rámci pojistného trhu. V roce 2022 předepsala pojistné 13,4 mld. Kč. S tržním podílem 8,1 % si ČPP drží pozici páté největší pojišťovny na domácím trhu. Aktuálně spravuje 2,4 mil. smluv a její služby využívá více než 1,3 mil. klientů. S více než 1,4 mil.  pojištěných vozidel je dlouhodobě trojkou na trhu v povinném ručení.

 

 

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení. Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v České republice. Společnost působí prostřednictvím 6 regionálních ředitelství, 100 poboček a 220 kanceláří na celém území ČR. Kompletní nabídka produktů je k dispozici na www.cpp.cz. Dotazům je vyhrazena klientská linka 957 444 555.

 

ČPP je součástí pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG). VIG je přední pojišťovací skupina v Rakousku i v celém regionu střední a východní Evropy (CEE). Kolem 50 pojišťoven v 30 zemích tvoří skupinu s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí k zákazníkům. Akcie VIG je od roku 1994 kotována na vídeňské burze. Mezinárodně uznávaná ratingová agentura Standard & Poor's udělila skupině VIG rating „A+“ se stabilním výhledem. VIG úzce spolupracuje se skupinou Erste, největší retailovou bankou ve střední a východní Evropě.

Čtyři cenné kovy pro ČPP v anketě Pojišťovna roku. Osobností pojistného trhu in memoriam oceněn Jaroslav Besperát.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) uspěla v letošním 22. ročníku ankety Pojišťovna roku, když získala zlato, stříbro a dvakrát bronz ve čtyřech z pěti soutěžních kategorií. Poprvé v historii ankety udělovali organizátoři titul Osobnost pojistného trhu in memoriam, stal se jím dlouholetý šéf ČPP Jaroslav Besperát. Výsledky hlasování  zveřejnila Asociace českých pojišťovacích makléřů.

 

Také letos ČPP zabodovala v prestižní anketě Pojišťovna roku, kde se posuzování kvality služeb jednotlivých pojistitelů tradičně ujímají samotní pojišťovací zprostředkovatelé. Vítězství obhájila ČPP v kategorii Autopojištění, z posledních osmi ročníků si tak už odnesla celkem sedm zlatých ocenění. Stříbrnou příčku obsadila v kategorii Pojištění občanů. A přidala dvě třetí místa v kategoriích Pojištění průmyslu a podnikatelů a Životní pojištění. Na medailových pozicích této nejstarší hodnotitelské soutěže na pojistném trhu se ČPP umisťuje pravidelně.

 

V souladu s tradicí organizátoři rovněž udělili titul Osobnost pojistného trhu za významný počin či aktivitu ve prospěch pojišťovacích zprostředkovatelů a/nebo pojišťovnictví obecně. Poprvé v historii ankety udělovali organizátoři titul Osobnost pojistného trhu in memoriam, stal se jím dlouholetý šéf ČPP Jaroslav Besperát.

 

„Být mezi nejlepšími a oceněnými na medailových pozicích je stále náročnější, protože v pojišťovnictví vládne velmi konkurenční prostředí. O to víc mě těší, že nám se kontinuálně daří. Víme, že dobrá úroveň vzájemné spolupráce s makléři významně přispívá k našim obchodním úspěchům,“ uvedl v souvislosti s vyhlášením výsledků ankety Pavel Wiesner, předseda představenstva ČPP. „Samozřejmostí je pro nás vysoká kvalita servisu, kterou makléřům poskytujeme. Ale k tomu potřebujete tým lidí, na které se můžete spolehnout, rád bych tímto poděkoval také všem našim zaměstnancům,“ zdůraznil Wiesner. „V neposlední řadě velké poděkování patří také Jaroslavu Besperátovi, za to, jakým způsobem vedl ČPP a vybudoval z ní velmi úspěšnou značku. Byl skutečně mimořádnou osobností, výrazně přispěl k rozvoji celého pojistného sektoru,“ doplnil závěrem Pavel Wiesner.

 

Cílem ankety Pojišťovna roku je přispět ke všeobecné kultivaci českého pojišťovnictví a posílit jeho vnímání jako stabilního sektoru tuzemské ekonomiky. Hodnocení pojišťovacích makléřů vychází nejen z podrobné konkrétní znalosti nabízených produktů, ale zejména z bohatých profesních zkušeností s kvalitou služeb každého z pojistitelů. To jsou aspekty, jimiž si anketa za dobu své existence vydobyla vysokou prestiž na celém finančním trhu. Organizátory této odborné soutěže jsou Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci se Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz. Osobní záštitu 22. ročníku ankety Pojišťovna roku udělil Aleš Michl, guvernér České národní banky, která nad pojistným trhem vykonává dohled.

 

ČPP v roce 2022 potvrdila svými výsledky vysokou výkonnost a silné postavení v rámci pojistného trhu. V roce 2022 předepsala pojistné 13,4 mld. Kč. S tržním podílem 8,1 % si ČPP drží pozici páté největší pojišťovny na domácím trhu. Aktuálně spravuje 2,4 mil. smluv a její služby využívá více než 1,3 mil. klientů. S více než 1,4 mil.  pojištěných vozidel je dlouhodobě trojkou na trhu v povinném ručení.

 

 

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení. Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v České republice. Společnost působí prostřednictvím 6 regionálních ředitelství, 100 poboček a 220 kanceláří na celém území ČR. Kompletní nabídka produktů je k dispozici na www.cpp.cz. Dotazům je vyhrazena klientská linka 957 444 555.

 

ČPP je součástí pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG). VIG je přední pojišťovací skupina v Rakousku i v celém regionu střední a východní Evropy (CEE). Kolem 50 pojišťoven v 30 zemích tvoří skupinu s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí k zákazníkům. Akcie VIG je od roku 1994 kotována na vídeňské burze. Mezinárodně uznávaná ratingová agentura Standard & Poor's udělila skupině VIG rating „A+“ se stabilním výhledem. VIG úzce spolupracuje se skupinou Erste, největší retailovou bankou ve střední a východní Evropě.

Martin Maláník novým Head of Market Segment v Capgemini Česká republika

Novým Head of Market Segment se v Capgemini Česká republika stal Martin Maláník. Ten v Capgemini působí od června loňského roku a již dříve se podílel na transformaci společnosti s cílem zvýšení kvality lokálně poskytovaných služeb a agilního fungování.

 „Capgemini Česká republika se bude i nadále profilovat jako důvěryhodný, praktický partner pro enterprise sféru. Rádi bychom přinášeli širokou škálu služeb Capgemini jako společnosti globální velikosti a umístili ji tak mezi 5 nejvýznamnějších konzultačních společností na českém trhu,“ vytyčil cíle Capgemini Martin Maláník.

 

Martin Maláník má v oblasti IT dvacetileté zkušenosti. Pracoval na technických, manažerských a řídících pozicích v předních IT firmách. „IT jsem si prošel, jak se říká odspodu. Začal jsem jako programátor, navázal IT architekturou, delivery managementem, a nakonec se posunul k vrcholovému managementu. Věřím, že poctivá práce a důraz na vytváření reálných hodnot, jsou tím správným receptem pro úspěch jednotlivce i společnosti,“ dodává.

 

Mimo pracovní povinnosti se Martin Maláník věnuje hlavně rodině, stále rád programuje a zajímá se o ekonomii a psychologii. Kromě toho se po letech vrací k bojovým uměním a střelbě.

 

Tipsport Czech Ladies Open: Golfistky počtvrté v Berouně

Již pátý ročník golfového Tipsport Czech Ladies Open se uskuteční od 23. do 25. června 2023. Dějištěm turnaje Ladies European Tour bude počtvrté za sebou hřiště Royal Beroun Golf Clubu.

Prize money jednoho ze 30 turnajů světové profesionální série byly letos navýšeny o padesát procent na 300 000 eur. Celkem se na Ladies European Tour 2023 hraje o rekordních 35 milionů eur.

Česko patří mezi 21 pořadatelských zemí série a letos má také rekordní zastoupení hráček na LET. Hrací karty drží loňské turnajové vítězky Jana Melichová, obhájkyně titulu na Tipsport Czech Ladies Open, a Klára Davidson Spilková po vítězství na KPMG Irish Women´s Open. Díky historickému prvenství na druhé evropské sérii LET Access má plnou hrací kartu také Sára Kousková a Tereza Melecká, které úspěšně zvládla kvalifikační školu ve španělské La Manze, kde také velmi dobře hrála Tereza Koželuhová a uhrála si tzv. částečnou hrací kartu. Účast na přibližně třičtvrtě turnajích zajišťují úspěšné výsledky z roku 2022 Kristýně Napoleaové, zejména druhé místo na Aramco Saudi Ladies.

Nejlepší v průběžném pořadí evropského žebříčku Race to Costa del Sol 2023, na 11. místě, je po třech Top 10 umístění za sebou na začátku sezony Klára Davidson Spilková. Ta spolu se všemi zmíněnými hráčkami je přihlášena právě do Berouna, kde by měly startovat zároveň další domácí profesionálky, mezi něž patří Šideri Váňová, Kateřina Vlašínová a Eva Koželuhová, spolu s minimálně nejlepšími čtyřmi českými amatérkami. Jedno hrací místo obdrží také domácí Royal Beroun Golf Club.

Ze zahraničních hráček se již ohlásily např. Jihoafričanka Lee-Anne Pace, vítězka 11 turnajů LET i žebříčku Order od Merit, třetí hráčka pořadí loňské sezony Johanna Gustavsson ze Švédska i dvě loňské turnajové vítězky, Španělka Ana Pelaez a Angličanka Liz Young. Spolu s nimi například také hvězdy Ladies European Tour – Velšanka Amy Boulden a Nuria Iturrioz ze Španělska. Do Berouna by se měla vrátit Slovinka Pia Babnik, stejně jako zde úspěšné dvě Rakušanky, Christine Wolf a velmi talentovaná mladá Emma Spitz.

Přímé přenosy ze všech tří turnajových dnů vysílá opět O2 TV Sport, který je zároveň těsně před podpisem o vysílání celé série Ladies European Tour na další tři roky, tzn. na 2024-2026. Tento projekt by měl patřit mezi šest největších sportovních projektů O2 TV Sport.

Divácké vstupenky lze zakoupit již nyní na ticketportal.cz. Jednodenní vstupenka stojí 100 korun, zatímco třídenní permanentka 200 korun.

 

Více informací naleznete na stránkách www.czechladiesopen.cz.

Sodexo Zaměstnavatel roku načíná třetí dekádu

Dvacátý první ročník soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku zahájil příjem přihlášek. Registrace, která trvá do 14. dubna, probíhá výhradně přes webový formulář na www.zamestnavatelroku.cz. Pořadatelem soutěže je už od samého začátku Klub zaměstnavatelů a jeho ředitel Pavel Hulák, hlavním partnerem pak společnost Sodexo Benefity. Letošní novinkou je záměr udělit v případě dostatečného počtu přihlášených také speciální celostátní cenu pro organizace z veřejného sektoru a státní správy.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha