Přihlásit
header 1000 kapital

SP ČR: Arménská politická špička vyjednávala v Praze byznys

Česko-arménské podnikatelské fórum, které uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Komorou pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, potvrdilo výrazný zájem Arménské republiky a České republiky o mnohem užší ekonomické vztahy než tomu bylo doposud. Fóra se totiž zúčastnila významná část arménské politické reprezentace v čele s premiérem J. E. Hovikem Abrahamyanem, doprovázeným třemi ministry, několika náměstky a dalšími důležitými politiky. Podnikatelskou delegaci vedl prezident Svazu průmyslníků a podnikatelů Arménie Arsen Kazarjan.

Firmy v Česku ožívají a je to znát i na zaměstnaneckých benefitech

Podle pravidelného průzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy ČR zaznamenalo 41 % společností v České republice v posledním roce zlepšení své ekonomické situace. Pozitivní nálada zaměstnavatelů se odráží v jejich ochotě zvyšovat mzdy, nabírat nové zaměstnance a také ve větší štědrosti v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Mezi nimi vede mobilní telefon (poskytuje jej 89 % firem) a příspěvek na vzdělávání (81 % firem). Přes dvě třetiny firem přispívají svým pracovníkům na penzi (68 %) a téměř polovina na životní pojištění (49 %).

Konečná pro „klasickou“ finanční kariéru?

Klíčovými dovednostmi pro budoucí finanční ředitele se stanou strategické uvažování, zkušenost s rizikem a řízení zainteresovaných stran 
 
Podle nové zprávy globální Asociace profesních účetních ACCA a IMA (Institute of Management Accountants) budou finanční ředitelé v budoucnu potřebovat větší podnikatelský důvtip kombinovaný s vhledem do finančnictví, získaným pestřejší kariérou ve finančnictví a obchodu. 
 
V rámci terénního výzkumu ACCA a IMA bylo osloveno téměř 750 finančních ředitelů z celého světa. Mnoho dnešních finančních ředitelů udělalo klasickou kariéru ve financích a do pozice finančního ředitele vyšplhalo po obvyklých příčkách kariérního žebříčku. Přesto se však domnívají, že finanční ředitelé budoucnosti budou potřebovat nové zkušenosti, aby se vyrovnali s měnícími se potřebami světa podnikání. Proto se také změní nejcennější kariérní zkušenosti. 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha