Přihlásit
header 1000 kapital

Konečná pro „klasickou“ finanční kariéru?

Klíčovými dovednostmi pro budoucí finanční ředitele se stanou strategické uvažování, zkušenost s rizikem a řízení zainteresovaných stran 
 
Podle nové zprávy globální Asociace profesních účetních ACCA a IMA (Institute of Management Accountants) budou finanční ředitelé v budoucnu potřebovat větší podnikatelský důvtip kombinovaný s vhledem do finančnictví, získaným pestřejší kariérou ve finančnictví a obchodu. 
 
V rámci terénního výzkumu ACCA a IMA bylo osloveno téměř 750 finančních ředitelů z celého světa. Mnoho dnešních finančních ředitelů udělalo klasickou kariéru ve financích a do pozice finančního ředitele vyšplhalo po obvyklých příčkách kariérního žebříčku. Přesto se však domnívají, že finanční ředitelé budoucnosti budou potřebovat nové zkušenosti, aby se vyrovnali s měnícími se potřebami světa podnikání. Proto se také změní nejcennější kariérní zkušenosti. 
 
Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k tomu uvedla: „Můžeme očekávat, že schopnosti, na nichž bude u budoucích finančních lídrů skutečně záležet, budou mít i jinou cenu. Z našeho průzkumu vyplývá, že základní finanční dovednosti budou finanční manažeři potřebovat vždycky. Budoucí finanční ředitel bude ale těch schopností potřebovat mnohem, mnohem více. Představa o financích ve velkých organizacích se totiž mění. Vzhledem ke sdíleným službám, outsourcování a čím dál globálnějším modelům obchodu se tradiční kariérní dráhy finančními odděleními postupně narušují. V jistých ohledech jsou mnohem méně zjevné.“
 
Z průzkumu vyplynulo, že „klasická“ kariérní dráha stávajícího finančního ředitele je do velké míry lokálního charakteru. Již dnes se to ale mění, protože 27 procent finančních ředitelů zastávalo funkci v zahraničí a 25 procent jich pracovalo na některém z rozvíjejících se trhů.
 
Nejpopulárnějším odrazovým můstkem do role finančního ředitele byla pozice finančního kontrolora. Takřka 50 procent finančních ředitelů zastávalo během své kariéry celkem šest rolí. Zatímco 40 procent finančních ředitelů během své kariéry zastávalo pozici mimo obor financí, v budoucnosti to možná bude potřeba ještě více.
 
Kateřina Benešová k výzkumu dodala: „Když jsme se dnešních globálních finančních lídrů ptali na názor, jaké dovednosti budou do budoucna potřebovat, chtěli jsme hlavně pomoci budoucím šéfům finančních oddělení zvolit si správnou kariérní dráhu, která jim pomůže získat poznatky a zkušenosti pro jejich budoucí roli. Jak IMA, tak ACCA silně doporučují rozvíjet finanční kariéru po celém světě a tato studie a zjištění, která z ní plynou, nám dávají nahlédnout, jak by měla vypadat dráha k ideální pozici budoucího finančního ředitele.“
 
ACCA, IMA® (Institute of Management Accountants)
 

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha