Přihlásit
header 1000 fit

Peníze za vysvědčení aneb Je správné odměňovat děti?

Vysvědčení byla rozdána a řada rodičů přemýšlí, zda tou nejlepší cestou, jak odměnit svého potomka za školní výsledky, jsou peníze. Existuje několik nejčastějších způsobů, jakými rodiče oceňují své děti za známky a za pomoc v domácnosti; obecně se za vhodný dárek považuje vše, co dítěti udělá radost. Odměna by měla mít přiměřenou, ne příliš vysokou hodnotu, může se jednat např. o hračku, knihu, výlet nebo společnou rodinnou oslavu. Ale co peníze?
Názory na odměny dětí formou peněz se velmi různí. Někteří odborníci a rodiče finanční odměnu podporují za účelem naučit děti hospodařit s finančními prostředky a ukázat jim, že svědomitá práce bude odměněna. Jiní naopak argumentují, že peněžní odměna není vhodná, neboť děti zatím neznají nebo si plně neuvědomují hodnotu peněz. Z průzkumu agentury STEM/MARK, který byl proveden na zakázku společnosti KRUK Česká a Slovenská republika v říjnu 2013, vyplynulo, že finančně odměňuje své děti za dobré školní výsledky 37 % a za domácí práce 39 % rodičů. Převážná část dotázaných je naopak přesvědčena, že za školní výsledky nebo pomoc v domácnosti by se děti neměly finančně odměňovat a více jim prospěje volit jiné cesty pro jejich motivaci. 
„Většina Čechů dotázaných v našem průzkumu se shoduje v otázkách nakládání s kapesným. Tři čtvrtiny respondentů si myslí, že by děti měly mít volnou ruku v jeho užívání a měly by se naučit nést zodpovědnost za svá finanční rozhodnutí. Nadpoloviční shoda panuje také v oblasti spoření dětem do budoucna – téměř 62 % dotázaných se domnívá, že by se hodnota pravidelné finanční odměny měla dětem snížit a peníze by se jim měly spořit,“ říká Veronika Kuřinová, PR a marketingová specialistka společnosti KRUK.
Naprostá většina (téměř 97 %) účastníků průzkumu se také shoduje, že by se dětem mělo vysvětlovat hospodaření domácnosti, aby získávaly zkušenosti, kolik co stojí (např. jejich školní výbava apod.). Děti by měly být začleněny do domácích porad o rozpočtu a částečně také do rozhodování o domácích financích. Naučí se tím nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Čím dříve si tuto schopnost osvojí, tím lépe pro ně. 
S finančním odměňováním dětí nesouhlasí ani přední český psycholog Jeroným Klimeš: „Hlavním kritériem, které by rodiče měli v souvislostmi s financemi svých dětí sledovat, je, zda má dítě peněz o něco méně, než by si přálo. Tento pocit nedostatku totiž učí děti hospodařit a zároveň to bude pocit, který je bude provázet celý život. Peněžitá odměna navíc děti k učení příliš nemotivuje. Hlavní motivací k učení je identifikace s rodiči. Rodiče by si měli povídat a diskutovat s dětmi o tématech, která ve škole právě probírají a ukazovat jim, co je na tom zajímavého, popřípadě chtít po dítěti, aby jim probíranou látku vysvětlovaly.“
Finanční výchova dětí je důležitá
Pokud se rozhodneme děti odměňovat penězi, měli bychom současně začít  pracovat na tom, že je naučíme s financemi zacházet. Podíl rodiny na finanční výchově dětí by měl být rozhodující. Přesto, jak dále ukázal průzkum, řada lidí věří, že by dětem měla poskytnout finanční vzdělání především základní (28 %) a střední (20 %) škola. Jen necelých 27 % respondentů je přesvědčeno, že děti by měly být finančně vzdělávány rodiči či rodinami. Výsledky průzkumu ukazují, že rodiče spoléhají na vzdělávací zařízení místo toho, aby se sami aktivně ujali výchovné role a stejně jako učí děti jiným dovednostem, vedli je také ke „zdravému“ finančnímu stylu a domácímu rozpočtování. 
„Téměř 70 % všech dotázaných si přitom plně uvědomuje, že největším problémem plynoucím z nedostatečných finančních znalostí jsou dluhy. S tím častěji souhlasí ti, kteří o sobě říkají, že financím dobře rozumí,“ doplňuje Veronika Kuřinová.
Jak dětem pomoci s finančním vzděláváním? Děti by si měly vést přehled peněz, které obdrží ve formě kapesného či jako jednorázovou částku. Současně by měly evidovat, kolik utratí a za co. Je třeba zaznamenávat i sebemenší částky a zbytečně nezaokrouhlovat. Na konci měsíce jim rodiče mohou ukázat, kolik peněz momentálně mají a co si za ně mohou koupit. Díky tomu si postupně začnou uvědomovat hodnotu věcí. Pokud dítě nárazově cítí vyšší potřebu peněz, vysvětlíme mu, že si je může půjčit, ale bude muset za jejich půjčení vrátit o pár korun více. To je nejlepší příležitost ukázat, jak to ve finančním světě funguje. Vznikne prostor k názorné ukázce, co je půjčka, splátka, úrok a jak to je, když si člověk půjčku skutečně vezme. Pokud dítě získaný obnos okamžitě utratí, nemělo by získat žádné dodatečné finance a příští odměna by neměla mít vyšší hodnotu, než ta předchozí. Nelze také opomenout fakt, že děti vždy nemusejí hodnotě peněz rozumět, proto je vhodné přepočítávání na jednotky, které znají lépe. Takový způsob vzdělávání je prvním krokem, jak být schopný zvládat domácí rozpočet. To může pomoci zabránit situaci, že se naše děti v budoucnu do dluhů dostanou.
 
(KRUK)
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. 

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha