Přihlásit
header 1000 kapital

Průzkum podnikatelského potenciálu v ČR

Studie Technické mnichovské univerzity zkoumala podnikatelský potenciál a vnímání podnikání ve 24 zemích světa včetně České republiky. V průměru ve zkoumaných zemích se 70 % lidí staví pozitivně k možnosti vlastního podnikání. 39 % má podnikatelský potenciál, tedy dovede si představit, že by sami začali podnikat, nebo si založili živnost.
 
Česká republika nepatrně zaostává: 68 % lidí vnímá podnikání pozitivně a 37 % má podnikatelský potenciál. Nejpozitivněji se k podnikání staví věková skupina 30-39 let a lidé s příjmem nad 40 tisíc Kč. 
 
Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota
 
Většina z těch, kteří se k nastartování vlastního obchodu neodváží, je odrazena celkovým strachem z neúspěchu. Platí to globálně, v České republice to je však dokonce 91 procent. Ještě o 4 procenta více se však lidé obávají selhání například v Japonsku či v Itálii.
 
„Obavy lidí z podnikání v Čechách ovlivňuje řada faktorů. Je to zajisté administrativní zátěž, založit u nás podnik není jednoduché a jsme v tomto ohledu hodnoceni jako jedna z nejhorších zemí EU. Za druhé je to podnikatelské prostředí: Je zde značná nerovnováha na trhu a vliv šedé ekonomiky. Podnikatelé se tak často obávají, že je potopí nekalá konkurence. Státní správa přitom nemá dostatek nástrojů, jak tyto vlivy eliminovat,” říká prezident Svazu Obchodu ČR Zdeněk Juračka.
 
Průzkumu, který pro společnost Amway provedly agentura GfK a Technická univerzita v Mnichově, se v Čechách zúčastnilo tisíc lidí. „Cílem průzkumu je zejména upozornit na to, jak veřejnost vnímá podnikání, ale také na jeho ekonomický potenciál. Chceme také podpořit diskusi o odstraňování překážek, které zakládání podnikání brání,” říká ředitelka Amway v ČR Ildiko Dikošová. 
 
„U nás ještě stále porovnáváme, zda-li se má lépe živnostník, manažer nebo zaměstnanec. Porovnáváme jejich benefity a nechceme slyšet o rizicích. Je třeba přestat kopat příkop mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a nekonečně dlouho rokovat o jejich zásluhách pro ekonomiku a přiznat si,  že role všech aktérů je neoddiskutovatelná,” popisuje situaci Karel Havlíček, předseda Asociace małych a středních podniků. 
 
Studie také ukázala, že 37 % lidí v ČR na vlastním podnikání oceňuje nezávislost na zaměstnavateli a možnost určit si vlastní pracovní dobu. Vedlejší příjem je až na druhém místě (33 %).
 
56 % Čechů se obává bankrotu a finančních potíží, třeba 13 % pak má strach ze zklamání a ztráty rodiny. „Pozitivní je, že procento lidí, které se obává těchto osobních dopadů, je poměrně nízké. Chybí nám ale stále víra ve vlastní úspěch, v této oblasti jsme ještě nedosáhli úrovně západních zemí,” říká ekonom Jiří Schwarz z Fakulty sociálních věd UK.
Nejvstřícněji se staví k samostatné živnosti tradičně Dánové, 89 % z nich ji vnímá pozitivně. Naopak negativně se k podnikání staví v Německu, tam má podporu jen 37% lidí.
 
Důležitou roli hrají i podmínky pro podnikání. Více než polovina z tisícovky českých respondentů si myslí, že Česká republika není vůči podnikání vstřícná. Ještě horší situace je v Portugalsku, Maďarsku či v Itálii, naopak za nejvstřícnější k podnikání lidé považují USA a Austrálii. 
 
Podle 39 % respondentů ve světě mohou k podnikání povzbudit hlavně veřejné pobídky a půjčky. Mezi faktory, které mohou ovlivnit vůli začít podnikat, patří také nutnost omezit byrokracii (v Česku 44 %). Naopak vzdělání v oblasti podnikání je ve srovnání s ostatními státy poměrně nízko. Jen pro 21 procent lidí se jedná o nejdůležitější faktor.
 
„Jako hlavní motivaci pro podnikání vidím zlepšení politické situace. Lidé se obávají budoucího vývoje, jdou cestou nejmenšího odporu a podnikání se bojí. Nervozita se pak projevuje na ekonomice a na maloobchodních obratech, kdy lidé šetří na budoucnost a obávají se utrácen,” dodává Zdeněk Juračka.
 
 
 
Souhrn hlavních zjištění – Česká republika
* 67 % respondentů v České republice má pozitivní přístup k podnikání.
* Se zvyšujícím se věkem toto procento klesá (74 % u skupiny pod 30 let, 73 % u skupiny mezi 30 a 59 lety, 44 % u skupiny nad 60 let).
* 37 % respondentů v ČR si umí představit, že začne s vlastním podnikáním, což je o 2 % procenta méně, než mezinárodní průměr.
* 47 % absolventů vysokých škol si dokáže představit, že začne s vlastním podnikáním.
* 43 % mužů si dokáže představit nastartování vlastního podnikání. 30 % žen si dokáže představit, že začnou s vlastním podnikáním.
* Jedním z hlavních faktorů pro začátek vlastního podnikání je nezávislost na zaměstnavateli a možnost být nadřízeným sám sobě (37 %). To platí zejména u mužů (44 %) a mladších generací (45% ve skupině pod 30 let).
* Dalším faktorem je možnost dalšího příjmu (33 %) a možnost realizovat vlastní představy a seberealizace (32 %).
* 91 % respondentů v ČR vidí jako hlavní překážku pro začátek vlastního podnikání obavy ze selhání. V celosvětovém srovnání je toto číslo o 21 % vyšší, pouze v Japonsku je vyšší (94 %).
* Tato obava prochází všemi demografickými skupinami. 56 procent lidí se například obává bankrotu a finančních potíží. 15 procent lidí se obává situace, kdy zůstanou bez práce, 13 procent se obává zklamání a ztráty rodiny.
* Mezi faktory, které mohou ovlivnit vůli začít podnikat, patří zejména nutnost omezit byrokracii (44 %), což je kromě Itálie a Polska nejvyšší procento.
* Povzbudit k podnikání však mohou také veřejné pobídky či půjčky (39%), zázemí rodiny (38 %).
* Vzdělání v oblasti podnikání je ve srovnání s ostatními státy poměrně nízko. Jen pro 21% lidí se jedná o nejdůležitější faktor.
* Podle respondentů není ČR země příliš vstřícná k podnikání. Podle celkem 52 procent z nich je ČR spíše či velmi nevstřícná.
 
Průzkum se uskutečnil v období 8.3. – 19.5.2013 na vzorku 26 009 respondentů ve věku 14-99 let ve 24 zemích (Austrálie, Rakousko, Kolumbie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Japonsko, Mexico, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a USA), metodou osobních či telefonických rozhovorů. Průzkum provedla společnost GfK.
(Amway)

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha