Přihlásit
header 1000 kapital

Nálada v Evropě na vzestupu, vnitřní rozpory přetrvávají

Poprvé od třetího čtvrtletí 2011 převažuje optimismus.
 
Nálada obchodních a finančních kruhů v eurozóně, EU i v jižních státech Evropy se v posledních měsících zlepšuje. Ukázal to průzkum International Business Report, který ve 44 světových ekonomikách připravuje poradenská společnost Grant Thornton. 
 
Vnímání ekonomické situace v eurozóně, které IBR měří otázkou Jak optimisticky se díváte na výhled ekonomiky vaší země v příštích 12 měsících, se poprvé po dvou letech (od 3. čtvrtletí 2011) dostalo do kladných čísel – a to je bezesporu dobrá zpráva. 
 
Jako u všech dobrých zpráv, které v posledních měsících z evropských ekonomik přicházejí, má i tato své ale. Zatímco celkově optimismus eurozóny (ale i  EU jako celku) v posledních měsících roste, při bližším pohledu je vidět, že za pozitivním trendem stojí především vývoj ve Velké Británii (která zaznamenala rekordních 76 % optimistických odpovědí ohledně ekonomického vývoje v příštích 12 měsících) a stabilně pozitivní nálada v Německu (51 %). Naopak rezervovaně se k budoucímu vývoji staví například v Nizozemí (-14%), Francii (-17 %), Itálii (-2 %) a Španělsku (-10 %). Rozdíly mezi ekonomickým výhledem EU, eurozóny a jižní Evropy zůstávají stále značné.
 
“Podíváme-li se na výsledky výzkumu v kontextu posledních tří let, vidíme zde dva trendy, které v posledních letech nabývají na síle. Zatímco před třemi léty byli byznysmeni v eurozóně i mimo ni v rámci EU přibližně stejně optimističtí, v poslední době jsou firmy ze zemí platících eurem pravidelně pesimističtější, než EU jako celek“ komentuje výsledky průzkumu Jan Kincl, partner Grant Thornton Advisory. 
 
„Podobně můžeme mluvit o silné diferenciaci i v rámci samotné eurozóny. Propast v náladě v Německu a nyní také Velké Británii na straně jedné a státy především jižního křídla se nezmenšuje. To svědčí o tom, že stále trvající rozpory mezi eurozónou a zbytkem EU a mezi evropským Severem a Jihem vnímají představitelé firem velmi citlivě. A to není dobrá zpráva pro ekonomiku – pokud podniky a firmy pro nastartování růstu něco potřebují, pak je to pokud možno jasná a stabilní vize napříč celou Evropou.“
 
O International Business Report (IBR)
Studie Grant Thornton International Business Report (IBR) se každoročně dotazuje na názory 
a očekávání představitelů více než 12 500 podniků napříč 44 trhy. Tento unikátní průzkum disponuje u většiny evropských účastníků daty za posledních 21 let, u mimoevropských ekonomik pak za 10 let. Pro další informace navštivte www.internationalbusinessreport.com
Data pro Grant Thornton International shromažďuje jeho strategický partner, společnost Experian. Dotazníky se překládají do lokálních jazyků a v každé zemi je možné k základní sadě otázek doplnit ještě několik dotazů týkajících se daného státu. Dotazování je vedeno čtvrtletně a telefonicky.
IBR se dotazuje představitelů jak  veřejně obchodovaných, tak privátně vlastněných podniků. Data pro tuto zprávu byla zjištěna na základě dotazování 3 100 ředitelů, výkonných ředitelů, předsedů představenstev a dalších vysokých manažerů ve firmách 
ze všech oborů. Šetření bylo provedeno v následujících státech: Eurozóna (1250 rozhovorů): Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Řecko Španělsko. Další země EU (1 150 rozhovorů): Dánsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Švédsko, Velká Británie. Země mimo EU (700 rozhovorů): Arménie, Gruzie, Norsko, Rusko, Švýcarsko, Turecko.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha