Přihlásit
header 1000 kapital

Rekordní rok 2014

Objem majetku svěřeného domácím správcům aktiv přesáhl v roce 2014 bilion korun.

K 31.12.2014 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 328,86 miliard Kč. Investice do fondů tak zaznamenaly historickou úroveň a přibližují české domácnosti ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2014 a ve čtvrtém čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2014 výše 1,103 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 328,86 miliard Kč. Od začátku roku 2014 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 51,93 miliardy Kč, tj. o 18,75 % (z 276,93 mld. Kč k 31.12.2013 na 328,86 mld. Kč k 31.12.2014). Během čtvrtého čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 12,91 miliard Kč, tj. o 4,09% (z 315,94 mld. Kč k 30.9.2014 na 328,86 mld. Kč k 31.12.2014). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Celá zpráva včetně přehledných tabulek a grafů v přiloženém PDF

 

pdf logo

Přečíst v PDF

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha