Přihlásit
header 1000 fit

Pečujte o své ledviny, počet pacientů dialyzačních středisek stále stoupá!

Podle odhadů odborníků trpí každý desátý Čech onemocněním ledvin a po 75. roce života je to již každý druhý. Mnoho lidí však ani neví, že se u nich nemoc právě rozvíjí. Varovným signálem, abychom se začali o své ledviny více zajímat a starat, je i skutečnost, že od roku 2009 stoupl počet pacientů závislých na dialyzační péči, tj. s umělou ledvinou, o 20 %. Transplantaci ledviny, která pacienta může osvobodit od dialýzy i na dlouhý čas, přitom podstoupí z celkového počtu pouze zhruba 6 % pacientů.

V České republice je aktuálně zhruba 7 000 lidí odkázaných na dialyzační péči, a to buď na dialyzačním středisku nebo doma léčených peritoneální (břišní) dialýzou nebo domácí hemodialýzou. Stará se o ně více než 110 dialyzačních středisek rozesetých po celé republice a otevírají se další nebo rozšiřují jejich kapacity. V loňském roce bylo v těchto dialyzačních střediscích provedeno přes 960 tisíc hemoeliminačních výkonů.

Většina pacientů přitom na dialýze stráví celý zbytek svého života, osvobozující transplantaci ledvin postoupí pouze zhruba 6 % z nich. Důvodem mohou být přidružené zdravotní problémy, ale i obavy z tohoto operačního výkonu. Často samozřejmě také chybí dárci orgánů, na novou ledvinu se čeká v průměru něco málo přes jeden rok. Za prvních osm měsíců letošního roku postoupilo transplantaci ledvin 328 pacientů, přičemž nejvíce napilno měla česká transplantační centra v srpnu, kdy proběhlo celkem 62 transplantací ledvin. Dialyzační střediska si nyní hodně slibují i od nedávné novely transplantačního zákona, která umožňuje získávání orgánů z řad cizinců zemřelých na území České republiky.
„Naše nefrologické ambulance a dialyzační střediska se starají o více než 16 000 pacientů s onemocněním ledvin všech stádií a přibližně o 1700 pacientů se selháním ledvin, kterým vždy nabízíme jako první možnost léčby transplantaci,“ říká Aleš Zacharda, prokurista společnosti Fresenius Medical Care, která v České republice provozuje zhruba pětinu dialyzačních středisek, a dodává: „I když existují poměrně přísná kritéria pro zařazení pacienta na čekací listinu, snažíme se dělat vše pro to, aby pacient mohl tento výkon podstoupit. V letošním roce se to podařilo zatím u 61 našich pacientů, což je meziroční nárůst o 24 %, a dalších 138 jich je aktuálně na čekací listině.“

Ve většině případů způsobují poškození ledvin civilizační nemoci jako jsou cukrovka, obezita, vysoký tlak nebo ateroskleróza. V tomto případě dochází ke snižování ledvinných funkcí postupně. „Člověk si toho ani nemusí všimnout, protože jej nic neupozorní. Ledviny nebolí, a tak kromě únavy, nechutenství a menší výkonnosti se dlouho žádné další příznaky neobjevují. Proto je třeba nezanedbávat preventivní prohlídky u praktického lékaře, který může počínající onemocnění ledvin včas zachytit. Ty by neměli vynechávat zejména nemocní se zvýšeným rizikem selhání ledvin – diabetici, lidé s vysokým tlakem a lidé nad 60 let,“ upozorňuje MUDr. Petr Táborský, primář hemodialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Praze-Krči.

**************
Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, kterým trpí více než 3,2 miliony lidí na celém světě. Prostřednictvím sítě 3 971 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu více než 336 tisícům pacientů na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České republice působí od roku 1993 a v současné době zabezpečuje ve svých 25 střediscích péči o téměř 1 700 pacientů v chronickém dialyzačním programu. Společnost Fresenius Medical Care je zalistována na frankfurtské burze cenných papírů (FME) a na newyorské burze (FMS).

***************

Více informací o společnosti Fresenius Medical Care získáte na webu www.freseniusmedicalcare.cz.
Další informace o dialyzačních střediscích sítě NephroCare naleznete na webu www.nephrocare.cz.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha