Přihlásit
header 1000 fit

Ledviny a zrak spolu souvisí!

Ledviny a oči mají na fyziologické úrovni mnoho společného. Silné propojení mezi těmito orgány může mimo jiné znamenat, že onemocnění ledvin a očí mohou mít stejné příčiny. Proto je, jako i v jiných případech, dobré myslet na prevenci. Tělo, podobně jako příroda, je složitý systém, v němž je vše navzájem propojeno. Proto když selže jeden orgán, mohou být zasaženy i některé další. Existuje mnoho odborných studií, které zmiňují silné propojení mezi očima a ledvinami. Ukazují, že lidé, kterým selžou ledviny, mívají problémy s očima častěji než jiní lidé stejného věku. „Nejčastější příčiny selhání ledviny jako jsou vysoký tlak, diabetes, kouření a obezita představují zvýšené riziko rovněž pro většinu běžných onemocnění očí jako je věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie, zelený a šedý zákal,“ upozorňuje primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Benešově MUDr. Jaroslav Kopenec. Lidé si symptomů často nevšimnou, pokud je nemoc teprve v počátku. Proto je důležité chodit na pravidelná vyšetření očí, která mohou nemoci v raných fázích odhalit. Vyšetření však může zjistit poškození zraku ještě před tím, než se příznaky začnou vůbec projevovat a včasná léčba může zabránit nevratnému poškození zraku. Nejčastější vadou zraku je podmíněná makulární degenerace, jejíž příznaky jsou snížení ostrosti zraku nebo zkreslené vidění. Často se vyskytuje také diabetická retinopatie, která postupně poškozuje malé cévy v sítnici, což vede k poškození zraku a v některých případech i k slepotě. Lidé s diabetickou retinopatií začínají vidět černé skvrny nebo vnímají ztmavnutí či zkreslení obrazu v zorném poli. Obvyklý horizontální zorný úhel činí přibližně 180 stupňů. Zelený zákal ovlivňuje periferní vidění, což znamená, že se toto zorné pole zmenší. Příznaky pokročilého stádia mohou být zúžené zorné pole nebo „slepé skvrny“. Mnoho forem zeleného zákalu však nemá žádné varovné příznaky. Šedý zákal způsobuje, že se oční čočka, která je normálně čirá, stane neprůhlednou. Pacienti často říkají, že to vypadá, jako by se dívali přes zamlžené nebo matné sklo. Určitě není dobré kontrolu vašeho zraku podceňovat. Jak často a v jakém věku by měl člověk docházet na preventivní vyšetření k očnímu lékaři, není nikde (v zákoně, vyhlášce apod.) stanoveno. Na rozdíl od preventivních prohlídek u praktického lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa a zubního lékaře, kde frekvenci i obsah prohlídek určuje samostatná vyhláška ministerstva zdravotnictví. Sami oftalmologové zmiňují jako vyhovující dvou nebo tříletý interval preventivní prohlídky u mladých osob, od 40 let pak je vhodné nechat si oči zkontrolovat častěji. Kdo nosí brýle či kontaktní čočky, chodívá na prohlídku většinou podle potřeby. Pokud trpíte vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou, měli byste na oční kontroly chodit pravidelně. Na vyšetření k očnímu lékaři může český občan přijít i bez doporučení svého praktického lékaře. TIP PRO VÁS: Na webu www.dialyza.cz si můžete změřit aktuální riziko onemocnění ledvin. Řadě těchto onemocnění lze předcházet dodržováním správných stravovacích návyků a v případě selhání ledvin dodržováním doporučené diety. Dále pravidelným pohybem. Světová zdravotnická organizace doporučuje týdně minimálně 150 minut aerobní fyzické aktivity se střední intenzitou (například rychlá chůze, jogging, zahrádkaření) a posilování svalů. A důležité je také přestat kouřit. To vše samozřejmě vyžaduje určitý stupeň odhodlání. „Stačí postupovat krok za krokem, aby se člověk cítil každý den o něco lépe, a zároveň chránil svůj zrak i ledviny,“ doplňuje primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Benešově MUDr. Jaroslav Kopenec.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha