Přihlásit
header 1000 fit

Nadváha a jak se s ní vypořádat

Nadváha a jak se s ní vypořádat

Štíhlá linie - pro tato magická slova jsou ženy i muži ochotni nezřídka podstoupit nejrůznější kúry i speciální chirurgické zákroky. Touha po „štíhlosti“ může přejít až k obsesi, která často vyúsťuje v poruchy příjmu potravy - mentální anorexii nebo bulimii. V posledních letech se přesto prosazuje trend návratu k racionálním dietním postupům, které mají udržovat váhu v optimálním rozmezí, ale nevedou k extrémům.

Tvar postavy v zrcadle času
Společenská touha po „štíhlé linii“ se objevila v USA těsně před První světovou válkou a úzce souvisela s novou módou v odívání, která začala více zdůrazňovat tvar lidské postavy. Této změně předcházelo dlouhé období, kdy tvar těla, především ženského, byl důkladně skrytý a naopak byly upřednostňovány plné ženské linie. Typické jsou barokní obrazy, kde ideálem krásy byla plnoštíhlá postava.

V protikladu k řadě filmových zpracování, nebyla nadváha výjimečná ani ve starověkých státech. I římské ženy trpěly nadváhou a císař si nezřídka vybíral do svých ložnic ženy vysloveně obézní. Opravdová „posedlost“ po štíhlém pasu je spojena až s britskou modelkou Lesley Lawson, známou pod přezdívkou Twiggy, která v 60tých letech minulého století představovala pochybný vzor absolutní štíhlosti. I když je tomu již padesát let, dodnes je v našem vnímání posunuta míra optimální štíhlosti k tělesné vyzáblosti.

Zdravotní pohled na hmotnost člověka
Z prostého fyziologického hlediska jíme proto, abychom získali energii a stavební složky nezbytné pro existenci našeho života. Právě v energetické potřebě se každý organizmus významně odlišuje. Kromě pohlaví, věku, genetické dispozice nebo charakteru práce hrají v naší celkové hmotnosti roli i faktory psychologické a sociální. Nádváha nebo obezita nevzniká ze dne na den, ale představuje situaci, kdy dlouhodobě převyšuje energetický příjem nad výdejem. Roli mohou hrát i některé vnitřní „vrozené“ faktory, včetně endokrinních poruch, avšak až 99% obezity je zapříčiněno prostým přejídáním se ve spojení s nedostatkem odpovídajícího pohybu. Jíst nesmíme tak, jak potřebuje tělo našeho souseda, ale dle požadavků našeho organizmu.

Obezita jako porucha příjmu potravy
Často pokládáme za poruchy příjmu potravy jen mentální anorexii a bulimii. Přitom nejčastějí poruchou je právě obezita. Pro posouzení tělesné hmotnosti se využívá index tělesné hmotnosti neboli BMI.

BMI = tělesná hmotnost (kg) / tělesná výška (m)2
1. nádváha: BMI 25 kg/m2
2. obezita I. stupně: BMI 30 - 40 kg/m2
3. obezita II. stupně: BMI nad 40 kg/m2

Léčba obezity
Přestože se to v ČR doslova hemží různými poradci, skutečnou kvalifikaci pro tyto odborné vedení léčby nad- váhy a obezity lze získat v ČR v současné době pouze na lékařských fakultách. Specializovaná pracoviště mají k dispozici nejen například vícekanálovou bioimpedanční analýzu těla, ale i celou škálu laboratorních vyšetření. Ve většině případů spočívá léčba v úpravě příjmu potravy, návrhu formy a intenzity pohybu a v psychologické podpoře. Použití léčiv je vyhrazeno pro přísně indikované stavy. S výjimkou orlistatu se rekrutují další léky ze skupiny farmak ovlivňujících centrální nervový systém a jejich užívání nesmí být dlouhodobé. Chirurgická léčba spočívá buď v bandáži žaludku nebo v jeho částečném odstranění, případně v zásazích v oblasti tenkého střeva.

Je zdravá výživa a optimální pohybový režim cestou k štíhlé postavě?
Základem redukce tělesné hmotnosti je vždy volba stravy a pohybového režimu. To však neznamená hladovění nebo nezbytnost najmout si „osobního“ trenéra. Zkušenosti ukazují, že pravidelnost stravy s denním rozložením v maximu do časných odpoleních hodin má nezastupitelný význam při redukci nadváhy. Doporučujeme vám odhadnout aktuální energetický příjem z potravy na některé z internetových kalkulaček - např.http://www.mte.cz/kalkulacky/kalkulacka-ener- getickeho-prijmu-a-vydeje. Trápí-li vás nadváha, snižte zjištěnou hodnotu o 10 až 20% a vyjde vám váš opti- mální redukční energetický příjem. Měli byste dosáhnout trvalého malého energetického nedostatku stravy.

Doplňky stravy při redukčních dietách
Doplňky stravy mají význam v případech, kdy dieta částečně může omezit přísun některý látek. Například SynCare TrichaVit tobolky příznivě působí na strukturu vlasů a nehtů při redukčních dietách a doplňují esenciální

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha