Přihlásit
header 1000 kapital

Nové vedení AMSP ČR

Nové vedení AMSP ČR

Dosavadní místopředseda představenstva pověřený řízením Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) JUDr. Zdeněk Tomíček oznámil, že z časových důvodů nebude kandidovat na pozici předsedy a na tento vrcholný post navrhl dlouholetého místopředsedu Karla Dobeše.

Představenstvo AMSP ČR na svém zasedání zvolilo pana Karla Dobeše předsedou představenstva AMSP ČR, a to s účinností od 30. října 2019. Karel Dobeš je ve vedení asociace od jejího založení v r. 2001, je jejím spoluzakladatelem a zasloužil se zejména o rozvoj zahraničních vztahů svými znalosti a zkušenostmi z dlouholetého působení v zahraničí. Jeho hlavním cílem ve vedení AMSP ČR je podpora malého a středního podnikání s důrazem na digitalizaci, využití nových technologií a rozvoj odborných zdatností a vzdělávání MSP.

Dosavadní místopředseda představenstva Zdeněk Tomíček zůstává na svém postu místopředsedy AMSP ČR a bude se dále plně věnovat také předsednictví Legislativní rady MSP, se kterou má velké plány. Za zvlášť důležitou považuje Legislativní strategii malých a středních podniků, jejích realizaci bude příští týden konzultovat s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

Zároveň všichni členové představenstva a dozorčí rady poděkovali Zdeňkovi Tomíčkovi za dosavadní působení, jeho enormní pracovní nasazení a veškerý čas i energii, které asociaci dosud věnoval.

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, podnikatele 55+, ženy v podnikání a podnikatele na venkově. www.amsp.cz.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha