Přihlásit
header 1000 kapital

Pět kompetencí vedoucích k úspěchu

Pět kompetencí vedoucích k úspěchu

Orientace na úspěch, odvaha riskovat, analýza dopadů a vlivů, schopnost výrazné sebekontroly a důraz na týmovou práci. To je pět klíčových kompetencí, ve kterých podnikatelé v oboru udržitelných energií vykazují vysoké hodnoty. Vyplývá to z analýzy E2Talent®, kterou provedlo evropské společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie EIT InnoEnergy.
Co musí umět a jaký by měl být podnikatel, který chce uspět v oboru udržitelných energií? Odpověď na tuto otázku hledala a nalezla analýza 800 podnikatelských profilů, kterou pomocí svého modelu pro analýzu týmů E2Talent® provedlo společenství EIT InnoEnergy. Studie, která vznikla ve spolupráci s ESADE Business School, se jako první svého typu věnuje schopnostem podnikatelů působících v oblasti udržitelné energie.

Studie EIT InnoEnergy ukazuje nejpodstatnější charakteristiky a kompetence, které jsou vlastní úspěšným podnikatelům v oboru, jež se na začátku října sešli na konferenci The Business Booster v Paříži. Její výsledky jsou významným zdrojem informací pro podnikatelská rozhodnutí investorů a pracovníků C-suite (obecně užívaný pojem popisující skupinu nejdůležitějších vedoucích pracovníků korporace - pozn. red.).
„Pro podnikatele a start-upy je zcela zásadní mít kolem sebe dobrý tým se správnou dynamikou, na tom stojí úspěch či neúspěch celého projektu. Použili jsme náš E2Talent®, abychom pomohli stovkám start-upů v oblasti udržitelné energetiky vytvořit dobře spolupracující týmy, které urychlí přechod k obnovitelným zdrojům. Data, která jsme získali, nám umožní sdílet se světem úžasné informace z The Business Booster a o tom, co dělá úspěšné evropské podnikatele v oblasti udržitelné energetiky,“ uvedla Elena Bou, ředitelka pro inovace EIT InnoEnergy. Více informací o The Business Booster naleznete zde: https://tbb.innoenergy.com/tbb-2019-was-a-great-success/

innoenergy 03

Ze studie mimo jiné vyplývá:
Nejsou žádné významné rozdíly mezi muži a ženami ani na základě geopolitické lokace
Orientace na úspěch, odvaha riskovat, analýza dopadů a vlivů, schopnost výrazné sebekontroly a důraz na týmovou práci jsou nejpodstatnějšími dovednostmi podnikatelů v oboru udržitelné energetiky.

Podnikatelky
Analýza odhalila, že mezi ženami a muži podnikajícími v oblasti udržitelné energetiky nejsou významné rozdíly. Jelikož ale pouze 10 % podnikatelských profilů patřilo ženám, nabízí se otázka, co brání ženám věnovat se podnikání, případně působit ve vedoucích pozicích obecně a především v oboru udržitelné energetiky?
Za zmínku stojí, že ženy dosahovaly lepších výsledků v kategorii transformativního vedení společnosti, v oblasti podnikatelské soběstačnosti ale samy sebe hodnotili níže než muži. Ve srovnání s muži byly ženy jistější v oblasti managementu, naopak tomu bylo v oblasti finanční expertízy. „Jsem ráda, že nebyly nalezeny žádný významné rozdíly mezi muži a ženami a mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Tohle jsou slibné výsledky, protože ukazují, že je zde potenciál pro zapojení dalších lidí, podnikatelů a firem do oboru obnovitelné energetiky,“ řekla Elena Bou.

Role lokace v podnikatelském úspěchu
Studie se zabývala i regionálními rozdíly v devíti evropských zemích. Analýza odhalila pouze drobné rozdíly, podnikatelé měli velmi podobné kompetenční profily ve všech pěti oblastech studia.
Týmová analýza pomocí E2Talent® je dostupná firmám zabývajícím se udržitelnou energetikou nebo investorům, kteří chtějí získat informace o podnikatelských dovednostech svých týmů, aby mohli odpovědně a „správně“ investovat a dokázali obsadit pozice těmi správnými lidmi.

Celou analýzu najdete zde: https://www.innoenergy.com/discover-innovative-solutions/reports/an-analysis-of-entrepreneurial-competencies-in-sustainable-energy-start-ups-in-europe/

O EIT InnoEnergy
EIT InnoEnergy je evropské společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie
Podporuje a investuje do inovací ve všech fázích jejich vývoje – od prvního návrhu až ke konečnému zákazníkovi. Díky rozsáhlé celoevropské síti partnerů spojuje investory z různých odvětví, stejně jako podnikatele s trhy, absolventy se zaměstnavateli a vědce s firmami.

Působí ve třech klíčových oblastech:
Vzdělávání, které pomáhá formovat informovanou a ambiciózní pracovní sílu, jež rozumí potřebě udržitelnosti stejně jako potřebám daného průmyslu.
Inovační projekty, které spojují nápady, investory a průmysl a vytváří komerčně atraktivní technologie, jež jsou konkurenceschopné a přinášejí skutečné výsledky.
Podpora podnikání s důrazem na služby pro začínající podnikatele a nově vznikající start-upy s inovativními nápady, zaměřenými na udržitelný rozvoj, které se stanou součástí globálního energetického ekosystému.

Spojení těchto disciplín zvyšuje dopad každé z nich na maximum, urychluje vývoj inovací a vytváří úrodnou půdu pro inovativní výsledky práce.

InnoEnergy bylo založeno v roce 2010 a je podporováno Evropským institutem pro inovaci a technologii (EIT).

Foto: InnoEnergy

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha