Přihlásit
header 1000 fit

Pylová sezona letos odstartovala nadprůměrně brzy. Jak alergie ohrožuje zrak?

Důsledky nezvykle teplého počasí letos naplno pociťují mimo jiných i alergici. První pylová zrna olše a lísky se v ovzduší objevila už koncem ledna a letošní pylová sezona je v plném proudu. Během časného jarního období trápí alergiky právě pyly stromů a keřů. Projevy alergií jsou nejen nepříjemné, ale například neléčená oční alergie může být pro zrak nebezpečná.

Nějaká forma alergie trápí zhruba každého třetího Čecha, každý druhý alergik se navíc během alergie potýká s očními problémy. „Nepříjemné svědění, zvýšené slzení, oteklé oči, pocit cizího tělíska v oku, pálení, řezání nebo zarudnutí očí – to všechno jsou příznaky oční alergie. Nejběžnějším projevem oční alergie je zánět spojivek. Oční alergie je nejčastěji spojena se sennou rýmou. Ačkoliv se záněty spojivek objevují zpravidla během jarního období, mohou vznikat po celý rok,“ upozornil Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Zbavit se nepříjemných projevů oční alergie nebo očím alespoň částečně ulevit jde hned několika způsoby. „Důležité je zamezit kontaktu očí s alergenem. Například při alergii na pyl mohou pomoci sluneční brýle, které udrží alespoň část alergenu mimo oči. Také je dobré podrážděné oči vypláchnout studenou vodou. Akutní příznaky pomohou zmírnit oční kapky s obsahem antihistaminik a látek, které zmírňují zarudnutí a otok. Na oteklá víčka příznivě působí studený obklad. Při pocitu svědění mají alergici tendenci si oči mnout. To ale může potíže ještě zhoršit, protože při mnutí očí se může uvolňovat ještě víc dráždivých látek. Proto je dobré se tření očí vyhnout,“ poradil Pavel Stodůlka.

Člověk může začít být alergický kdykoli v průběhu života, spousta lidí si tak ze začátku ani neuvědomuje, že se jedná o alergii. Otálet s léčbou se ale nemusí vyplatit. „Příznaky oční alergie jsou různé a mnohdy velmi nenápadné. U lidí, kteří očního lékaře navštěvují pravidelně, je onemocnění často odhaleno ještě dříve, než se subjektivní příznaky podstatně projeví. Při přetrvávající výrazné, ale i mírné oční alergii by lidé měli bez zbytečného odkladu navštívit lékaře. Předepsané oční kapky nebo léky v naprosté většině případů nepříjemné příznaky minimálně výrazně utlumí, pokud je zcela neodstraní. Dlouhodobě neléčená oční alergie může vést k vážným komplikacím, kdy alergický zánět postihne i rohovku. To dokonce může způsobit závažné postižení oka i s trvalými následky na kvalitě zraku,“ varoval Pavel Stodůlka.

Při běžné alergii fatální poškození zraku nehrozí. Pokud ale – i přes léčbu antihistaminiky – přetrvává pálení či řezání očí, je lepší navštívit specializovaného očního lékaře. „Při dlouhodobém používání kapek s konzervačními látkami existuje riziko zvýšené suchosti očí a poškození očního povrchu. V indikovaných případech je možné doplnit terapii o umělé slzy a slabé kortikoidy. Až do odeznění potíží se doporučuje nepoužívat kontaktní čočky,“ uzavřel Pavel Stodůlka.

Stárnutí je přirozený proces

MUDr. Kateřina Cajthamlová
internistka a systemická terapeutka

 

Vymezení pojmu „senior“ je problematické, protože senioři (stejně jako další skupiny obyvatel) jsou skupinou velice různorodou a pouhý kalendářní věk k jejich rozlišení nestačí. Slovo samo má mnoho významů – „starší člen skupiny“, v korporátním prostředí „zkušený“, v církevním prostředí „moudrý“, v rodině „otec syna stejného jména“ apod.

 

Většina sociologů i zdravotníků se shoduje s definicí OSN, která se opírá o určení kalendářního věku „seniorů“ – pro potřeby vědeckého rozlišení jde o věk 65+. Statisticky
se obyvatelstvo dělí podle věkových skupin po pěti letech, přičemž za „stárnoucí“ jsou považováni lidé ve věku 55–60 let, za počátek seniorského věku pak 60–65 let. Pro věkovou skupinu obyvatel 75+ se dříve používalo nyní kritizované slovo „přestárlí“. Vzhledem k tomu, že se po roce 1989 doba dožití seniorů prodloužila u žen na 82,1 let a u mužů na 76,2 let
(data ČSÚ z roku 2019), je u nás v současnosti téměř pětina populace starší 65 let.

 

Naproti tomu antropologové (Wolf 1982) dělí stárnutí na dvě velké skupiny podle fyzických, psychologických a sociologických jevů – na stárnutí přirozené, které nastupuje u lidí již
mezi 20. a 30. rokem věku, a na stárnutí předčasné, provázené poruchou biologického vývoje jedince nebo nemocí. 

 

Socioložka Sýkorová upozornila v roce 2007 na diskriminaci z důvodu vyššího věku (ageismus) a definuje ji jako „omezení sociálních rolí, znevýhodnění sociálního statusu, odpírání rovných příležitostí, snižování životních šancí seniorů“. Sociologové u nás zmiňují
i problematiku manipulace s osobností seniorů, upozorňují na psychické a fyzické týrání této části spoluobčanů ze strany rodinných příslušníků i institucí. Mezi lidmi koluje také řady předsudků, týkajících se populace 65+, například „staří lidé jsou majetní, staří lidé jsou senilní a oslabení, velká část seniorů žije v ústavech sociální péče“.

 

Fyzické, psychické a sociální změny

 

Stárnutí je tedy proces individuální, přirozený v pozdějších fázích průběhu lidského života, ale u každého probíhající různě rychle. Je důsledkem a projevem geneticky podmíněných procesů stárnutí všech systémů a tkání lidského těla, je spojeno také s řadou psychologických a sociálních změn. Stárnutí může ovlivnit životní styl, choroby a životní podmínky stárnoucího jedince, to znamená i sám senior nebo jeho blízcí. 

 

K fyzickým změnám typickým pro stárnutí patří změna poměru aktivní hmoty (klesá množství svalů, hmota kostry i orgánů) a tuku (stoupá jeho procento, až o 25 %). Mění se činnost kardiovaskulárního systému (klesá pružnost cév), klesá činnost ledvin i množství celkové tělesné vody. Mění se schopnost trávicího traktu zpracovávat potravu a vylučovat zplodiny, klesá funkce smyslových orgánů, a díky tomu všemu i motivace a chuť k jídlu
a pití. Dalším významným problémem ve stáří může být porucha schopnosti udržet moč (někdy i stolici) a s tím spojené obavy inkontinentních stárnoucích z příjmu jídla a pití. 

 

Mezi psychologickými změnami dominuje věkem podmíněná změna žebříčku hodnot
a změna sebehodnocení v souvislosti s odchodem z pracovního procesu nebo s odchodem dětí z rodiny. U stárnoucích lidí někdy nastávají i změny postojů ke společnosti a ostatním lidem, spojené s širokým spektrem reakcí na okolí. Pocit ztráty prestiže a postavení může u někoho vést k negativním pocitům křivdy, nespravedlnosti až nenávisti, zatímco druzí mění svoji osobnost trénováním trpělivosti, pokory a vytrvalosti. Část stárnoucí populace propadá
tak zvané involuční depresi, je pasivní a izoluje se, zatímco druhá část seniorů zvyšuje tréninkem paměti, učením i rehabilitací své fyzické a psychické schopnosti, a snaží se tak nepodlehnout přirozeným změnám, které provázejí stárnutí.

 

Sociální změny ve stáří významně ovlivňuje soběstačnost seniorů, ke které přispívá jednak
po předcích zděděná genetika, jednak celoživotní trénink nezávislosti a přebírání odpovědnosti za vlastní osud. Ačkoli se díky stárnutí zpomalují reakce, snižuje hormonální produkce, zhoršuje schopnost regenerace i paměť, průběh změn provázejících stárnutí lze správnými režimovými opatřeními brzdit.

 

Zdravý životní styl seniorů

 

Kromě správného stravování a dostatečného prostoru pro spánek a regeneraci je velice podstatnou složkou zdravého životního stylu seniorů také péče o přiměřené zavodnění těla, tedy pitný režim. Vzhledem k tomu, že voda tvoří hlavní prostředí pro většinu chemických reakcí v organizmu a zároveň médium pro odstranění rozpustných i nerozpustných zplodin metabolizmu, je zejména ve vyšším věku nutné dostatečně pít. Množství a složení tekutin
se řídí tělesnou konstitucí seniora, jeho krevním tlakem i funkcí ledvin a mělo by být konzultováno s ošetřujícím lékařem.

 

Pravidelný a vhodný pitný režim může seniorům významně zlepšit chuť k jídlu, tělesnou teplotu, odolnost k zátěži, regeneraci, funkci imunitního systému i paměť a udržet
ve správném rozmezí hladiny léků, které starší lidé z důvodů nemoci užívají. Je účinnou součástí prevence nemocí typických pro stáří jako osteoporózy, vysokého krevního tlaku, ledvinných a trávicích chorob, poruch koncentrace, paměti nebo změn nálady, a tím
i předčasného stárnutí. Pitný režim ve vyšším věku tedy může podstatně ovlivnit nejen kvalitu, ale také délku života.

 

AquaLife Institute (www.aqualifeinstitute.cz) je organizace, která sdružuje přední odborníky a vědce
zabývající se hydratací organizmu, výživou a zdravým životním stylem, ale i vodou jako přírodním zdrojem. Sleduje aktuální problémy a potřeby české společnosti v oblasti výživy a zdraví s důrazem na pitný režim
a poskytuje informace s cílem zlepšit pitný režim a kvalitu života široké veřejnosti. AquaLife Institute také podporuje vědu a výzkum týkající se pitného režimu a vlivu příjmu tekutin na zdraví.

 

Co víte o svých ledvinách? Jsou v pořádku?

Jednou za dva roky má každý občan České republiky nárok navštívit praktického lékaře a v rámci preventivní prohlídky zjistit, zda jsou jeho ledviny v pořádku. Přesto každý 5. Čech tuto možnost nevyužívá a preventivní prohlídky zanedbává. Podle odhadů odborníků přitom trpí každý 10. Čech onemocněním ledvin a po 75. roce života je to již každý druhý. Na tyto skutečnosti upozorňuje v České republice kampaň u příležitosti Světového dne ledvin, který letos připadá na 12. března 2020.

Nefrologové z celého světa u příležitosti Světového dne ledvin upozorňují především na skutečnost, že počet onemocnění ledvin prudce stoupá. Může za to náš způsob života, který civilizačním nemocem nahrává. Nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka jsou rizikovými faktory chronického onemocnění ledvin. Podle odhadů trpí celosvětově onemocněním ledvin přibližně 850 miliónů lidí, z toho 3,4 milionů lidí musí pravidelně podstupovat dialyzační léčbu. V České republice je aktuálně zhruba 7 000 lidí odkázaných na dialyzační péči, a to buď na dialyzačním středisku nebo doma léčených peritoneální (břišní) dialýzou nebo domácí hemodialýzou. Stará se o ně více než 110 dialyzačních středisek rozmístěných po celé republice a otevírají se další nebo se rozšiřují jejich kapacity. Za posledních deset let stoupl počet pacientů závislých na dialyzační péči, tj. s umělou ledvinou, o 20 %.

Aktuální riziko onemocnění ledvin si můžete online zjistit na internetových stránkách www.dialyza.cz. Tak se sami rychle dozvíte, jak moc jsou vaše ledviny ohrožené. Pokud zjistíte, že máte riziko onemocnění ledvin vysoké, doporučujeme vyhledat nefrologickou ambulanci, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách www.nephrocare.cz. Po celý březen je pak v provozu speciální Modrá linka dialyzačních středisek Fresenius NephroCare, kde je možné hovořit s nefrology o zdraví svých ledvin. Modrá linka dialyzačních středisek Fresenius NephroCare je na telefonním čísle 810 888 110 v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin.

Problémem je, že mnoho lidí vůbec netuší, že jejich ledviny jsou chronicky nemocné a jejich funkce se snižuje. Ledviny nebolí, proto člověka nemusí na existenci problému dlouho vůbec nic upozornit. „Často se setkáváme s pacienty, kteří dlouho netušili, že mají třeba hypertenzi nebo cukrovku a tyto nemoci jim poškozují ledviny,“ upozorňuje MUDr. Petra Ronová, nefroložka a primářka dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Praze – Vysočanech, a dodává: „Mnoho pacientů k nám přijde pozdě, ve fázi, kdy ledviny již nejsou schopny zajistit v těle očišťovací funkce a pacient skončí na dialýze.“

Preventivní prohlídka přitom zabere člověku maximálně hodinu, ale co mu za tento investovaný čas poskytne, je naprosto unikátní. Dozví se, jak je na tom s krevním tlakem, hladinou cukru v krvi, jak mu pracují ledviny a mnoho dalších informací. „Preventivní prohlídka je v podstatě taková pravidelná údržba, kterou by si měl každý dopřát, stejně jako chodí s autem do servisu,“ říká trochu s nadsázkou primářka MUDr. Petra Ronová a dodává: „Mít jistotu, že jsem v pořádku je přece k nezaplacení.

Od roku 2016 je do preventivních prohlídek zařazeno také laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace (eGFR) u nemocných s cukrovkou, vysokým krevním tlakem nebo srdečně-cévními komplikacemi. Tito nejvíce rizikoví jedinci mohou absolvovat toto speciální vyšetření od 50 let věku každé čtyři roky.  

**************

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, kterým trpí přibližně 3,4 miliony lidí na celém světě. Prostřednictvím sítě 3 996 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu téměř 340 tisícům pacientů na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České republice působí od roku 1993 a v současné době zabezpečuje ve svých 25 střediscích péči o téměř 1 700 pacientů v chronickém dialyzačním programu. Společnost Fresenius Medical Care je zalistována na frankfurtské burze cenných papírů (FME) a na newyorské burze (FMS).

 

***************

 

Více informací o společnosti Fresenius Medical Care získáte na webu www.freseniusmedicalcare.cz.

Další informace o dialyzačních střediscích sítě NephroCare naleznete na webu www.nephrocare.cz.

*******SOUTĚŽ S TYČINKAMI FIT PROTEIN*********

AŤ VAŠE NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ PŘEŽIJÍ I ÚNOR!

ZASOUTĚŽTE SI O BALÍČEK S VÝBĚREM TYČINEK ZNAČKY FIT

 

Začátek roku je po oslavách spojených s vánočními svátky a koncem roku pro většinu z nás plný odhodlání – letos zhubnu, nebudu tolik mlsat, vrhnu se na vyváženou stravu, dám šanci zdravému životnímu stylu… Prvních pár dní se snažíme, na konci ledna už to však často s tou snahou není tak horké. Aby vaše předsevzatí přežila únor, najděte si schopného pomocníka!

Tím může být třeba tyčinka Fit PROTEIN vyrobená potravinářskou společností v obci Klopina na Severní Moravě. Tato tyčinka díky vysokému podílu kvalitních proteinů dobře zasytí a zároveň podpoří růst svalové hmoty. Obsažené sacharidy navíc dodají potřebnou energii, aby tělo mohlo zvládat nejen oblíbené sportovní aktivity, ale i celodenní shon.

Tyčinku si oblíbíte nejen pro její vyvážené složení, ale i díky originálním příchutím. Co třeba vyzkoušet variantu s limetou, klikvou velkoplodou a švestkami nebo arašídy
a hrozinkami?! Všechny v chutné kakaové polevě...

Pokud si chcete o výběr tyčinek značky Fit zasoutěžit, právě teď je ta správná chvíle. Stačí najít správnou odpověď na soutěžní otázku a mít trochu štěstí při slosování.

 

Jak se jmenuje společnost vyrábějící tyčinky Fit PROTEIN?

  1. a) ÚSOVSKO FOOD a.s.
  2. b) ÚSOVSKO AGRO s.r.o.
  3. c) ÚSOVSKO EKO s.r.o.

Nápovědu a další informace naleznete na: www.fit.eu a www.tycinkafit.cz.

Vaše odpovědi s uvedením adresy zasílejte do 20. 3. 2020 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výhra:

Dárkový baliček tyčinek Fit PROTEIN - získají 3 vylosovaní soutěžící, kteří odpoví správně na soutěžní otázku

 

Vykročte tím správným směrem s Fit PROTEIN

Leden - měsíc novoročních předsevzetí už je za námi! První dny nového roku většinou bývají spojeny jen s těmi nejčistšími úmysly – zdravěji jíst, pravidelně se hýbat, najet na správnou životosprávu... ruku na srdce, jak dlouho letos odhodlání vydrželo vám? Pokud však chcete udělat to nejlepší pro váš organismus, neměli byste to vzdávat. Základem je aktivní pohyb, dostatečný odpočinek a vyvážený jídelníček. Ve vašem snažení vás skvěle podpoří tyčinky Fit PROTEIN.

 

Ač by se podle názvu mohlo zdát, že se jedná o výrobek určený pouze pro aktivní sportovce, opak je pravdou. Fit PROTEIN je vhodný pro každého, komu záleží na tom, co jí. Tato tyčinka od české společnosti ÚSOVSKO FOOD Klopina obsahuje bílkoviny, které jsou základní stavební složkou, podstatnou pro správné fungování organismu. Díky vysokému podílu proteinů tyčinka výborně zasytí a pomůže i podpořit růst svalové hmoty, což v povánočním režimu oceníme. 

 

Tyčinka Fit PROTEIN obsahuje zdravé tuky a sacharidy, které dodají tělu postupně se uvolňující energii. Je tak dokonalou svačinou nejen pro regeneraci po sportovním výkonu, ale rovněž na aktivním výletu nebo během dne nabitého pracovními povinnostmi. Oceníte ji prostě vždy, když potřebujete být ve formě.

 

Zajímavé jsou nejen svým složením, ale i chutí. V nabídce jsou 3 varianty: Fit PROTEIN
s limetovou příchutí v kakaové polevě, Fit PROTEIN s klikvou velkoplodou a švestkami
v kakaové polevě
a Fit PROTEIN s arašídy a hrozinkami v kakaové polevě.

 

Další informace naleznete na webových stránkách www.tycinkafit.cz a www.fit.eu

Petra Křivková-Svoboda: Tři měsíce po porodu je zpět na své váze!

Petra Křivková-Svoboda: Tři měsíce po porodu je zpět na své váze!

Tělem, jako dvacetiletá modelka, se může chlubit krásná moderátorka Televizních novin, Petra Křivková-Svoboda. Uběhlo jen něco málo přes tři měsíce od jejího porodu a na Petře nevidíte žádná kila navíc. Kam zmizela kila, která moderátorka v těhotenství přibrala? Jestli čekáte nějaké drastické diety, hodiny v posilovně, mýlíte se. Oblíbená moderátorka nám své tajemství prozradila.

Co se děje s tělem, které nemá dost vody

Co se děje s tělem, které nemá dost vody

Doc. MUDr. Pavel Těšínský
vedoucí lékař Jednotky intenzivní metabolické péče ve FN Královské Vinohrady,
předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP,
spolupracovník AquaLife Institutu

Atopická dermatitida není pouhá vyrážka

Atopická dermatitida není pouhá vyrážka

Startující projekt zaměřený na podporu osvěty o atopické dermatitidě upozorňuje na tíživé životní situace lidí s výskytem tohoto chronického onemocnění. Prostřednictvím krátkých videí se široká veřejnost seznámí se dvěma příběhy. Jedná se o vyprávění matky a babičky, jejichž syn a vnučka se potýkají s touto zákeřnou nemocí, která značně ovlivňuje kvalitu života nejen samotných pacientů, ale i jejich rodin.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha